Rechtsanwälte Baaske · v. Glasenapp · Thiel PartGmbB

Når De søger en advokat for tysk ret ...

I mere end 15 år har vi været beskæftiget på det skandinaviske område. Med advokat Thiel stiller vi en kontaktperson med flydende sprogkundskaber inden for dansk og norsk til rådighed for vores klieneter.

I den sammenhæng vejleder vi hovedsageligt klienter fra de nordiske lande i tyske retsspørgsmål. Vores specialområde har hidtil været vejledning i forbindelse med virksomhedsdannelse i Tyskland fra dannelse af et selskab over subventionsmuligheder lokalt, leje eller køb af forretningslokaler til arbejdsretlige spørgsmål i sammenhæng med beskæftigelse af personale.

Et yderligere specialområde for vores aktiviteter er ledsagelse af vores klienter ved erhvervelse af grundejendom til forretningsmæssige eller private formål samt udleje heraf.

Vi beskæftiger os også i stort omfang med familie- eller arveretlige anliggender, ofte med binationale sagsforhold.

Klienter med behov for vejledning i et af de nordiske lande kan vi tilbyde dette via vores netværk med partnerkancellier i Danmark, Sverige, Norge, Finland og Island. Siden 2000 har vi via den europæiske økonomiske interesseforening "Nordische Advokaten" allieret os med advokater i København, Malmö, Helsinki, Greåker og Reykjavik, der alle beskæftiger sig med forskellige retsområder og taler tysk.

Rechtsanwalt Thiel

Wulf Thiel Specialadvokat for familieret og administrativ ret

til advokaten